Očkování v otázkách a odpovědích 

(celá odpověď se objeví po rozkliknutí nadpisu)

Toto je jedna ze zásadních otázek, která je kladena, a je to zcela pochopitelné. Účinnost a bezpečnost vakcíny hodnotí EMA, Evropská agentura pro léčivé přípravky. Registrace vakcíny je následně provedena centralizovanou formou, to znamená, že ji nebude muset hodnotit léková agentura v každé evropské zemi (u nás SÚKL). To zrychlí její dostupnost...

Společné stanovisko České vakcinologické společnosti (ČVS), České společnosti alergologie a klinické imunologie (ČSAKI) a Společnosti infekčního lékařství (SIL) ČLS JEP ze dne 21. 1. 2021:

Nežádoucí účinky jakékoli vakcíny mohou být nezávažné, závažné až život ohrožující. Je to stejné, jako u jakékoli jiné léčby. Mnoho běžně a chronicky užívaných léků má daleko větší potenciál ke vzniku nežádoucí reakce než jednozázově podaná vakcína. S přibývajícím množstvím léků, které pacient učívá navíc roste potenciál k jejich vzájemnému...

Většina vakcín, které jsou dnes používané vyžadují dodržování správných podmínek skladování, dodržování teplotního řetězce. Vakcíny s mRNA jsou na to velmi náchylné.

Těhotné ženy se samozřejmě nakazit COVID-19 též mohou. Přenos viru z matky na plod v děloze je zřejmě velmi vzácný a nepředpokládá se ani závažný průběh případného onemocnění u narozeného dítěte.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zcela nový virus, neexistují v současné době dostatečné poznatky o tom, jak dlouho po očkování se imunita navozená vakcínou zachová, nebo zda bude potřeba pravidelného přeočkování.

Odpovědi na kontroverzní tvrzení ohledně vakcinace naleznete na stránkách Ministerstva zdravotnictví