Mám se nechat očkovat, když mám protilátky?

21.01.2021

Po prodělaném onemocnění není opětovná infekce během 3 měsíců pravděpodobná. Obecně lze ale říci, že je očkování přínosem i po prodělané infekci. 

S ohledem na dostupnost vakcíny je ale vhodné se řídit následujícím doporučením:

Společné stanovisko České vakcinologické společnosti (ČVS), České společnosti alergologie a klinické imunologie (ČSAKI) a Společnosti infekčního lékařství (SIL) ČLS JEP ze dne 21. 1. 2021

V době nedostatku očkovací látky doporučujeme očkování nejdříve u osob prioritizovaných v aktuální verzi Metodického pokynu pro očkovací kampaň ministerstva zdravotnictví.

Prodělané onemocnění covid-19 není kontraindikací očkování. Očkovat se mohou také osoby, které covid-19 prodělaly, a to obvykle za 3 měsíce po onemocnění, z důvodu prioritizace dostupných dávek. V případě vysoce exponovaných osob k nákaze covid-19 je možné očkování zahájit i dříve.

Očkování by mělo být odloženo

a. o 3 měsíce po aplikaci monoklonálních protilátek proti SARS-CoV-2 nebo rekonvalescentní plazmy. Důvodem odložení očkování je zabránění možné interference léčby protilátkami s imunitní odpovědí vyvolanou vakcínou,

b. osobám, které onemocněly covid-19 po aplikaci první dávky. Těmto osobám se doporučuje odložit podání druhé dávky 3 měsíce po odeznění příznaků nebo ukončení izolace,

c. u osob v karanténě z důvodu kontaktu s jedincem infikovaným SARS-CoV-2. Očkování lze zahájit bezprostředně po ukončení karantény.