Mám se nechat očkovat, když jsem alergik?

21.01.2021

Společné stanovisko České vakcinologické společnosti (ČVS), České společnosti alergologie a klinické imunologie (ČSAKI) a Společnosti infekčního lékařství (SIL) ČLS JEP ze dne 21. 1. 2021:

V průběhu používání mRNA vakcíny byly u některých očkovaných osob hlášeny anafylaktické reakce po očkování. Riziko této reakce je velmi nízké, ale pravděpodobně vyšší než u jiných rutinně používaných vakcín. Výskyt závažné alergické reakce (anafylaxe) na jakoukoli jinou vakcínu nebo injekční terapii v minulosti musí vést k opatrnosti při očkování, ale není kontraindikací podávání mRNA vakcíny. Těmto osobám může být mRNA vakcína aplikována po předchozí konzultaci s očkujícím lékařem případně alergologem, po poučení o možném riziku rozvoje závažné alergické reakce a za zvýšeného dohledu po očkování

Běžné alergické choroby, jako je alergická rhinitis nebo alergické průduškové astma, nepředstavují pro očkovaného zvýšené riziko vzniku nežádoucí reakce.


Stanovisko amerického Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí je takové, že i u pacientů trpících vážnými alergiemi na potraviny, zvířata, či některé léky je očkování proti koronaviru možné.

Pacienti, u kterých se projevila vážná reakce na první dávku, by druhou vakcínu dostat neměli. Stejně tak je třeba postupovat u pacientů, kteří takovou reakci měli při jiném očkování, po vakcíně, která obsahuje např. stejné adjuvans, jako vakcína na COVID-19.


Stanovisko SÚKL:

Lidem, kteří již vědí, že jsou alergičtí na některou ze složek vakcíny uvedených v části 6 příbalové informace, nemá být vakcína aplikována.

U osob očkovaných vakcínou byly zaznamenány alergické reakce (reakce z přecitlivělosti). Od doby, kdy se vakcína začala používat v očkovacích kampaních, došlo k velmi nízkému počtu případů anafylaxe (závažné alergické reakce). Proto - tak, jak je tomu u všech vakcín - je třeba vakcínu Comirnaty podávat pod lékařským dohledem. Každý očkovaný musí nejméně 15 minut po podání vakcíny zůstat v čekárně, protože pokud by se ve vzácném případě rozvinula závažná alergická reakce, je nutný urgentní zásah lékaře. Osoby, u nichž dojde po podání první dávky vakcíny Comirnaty k závažné alergické reakci, nemají dostat druhou dávku vakcíny.


Na případnou alergii určitě upozorněte zdravotníky před aplikací vakcíny. Před očkováním je možné po konzultaci s lékařem použít léky proti alergické reakci (antihistaminika).