Mám jít do očkování, když jsem těhotná?

19.01.2021

Těhotné ženy se samozřejmě nakazit COVID-19 též mohou. Přenos viru z matky na plod v děloze je zřejmě velmi vzácný a nepředpokládá se ani závažný průběh případného onemocnění u narozeného dítěte.


Společné stanovisko České vakcinologické společnosti (ČVS), České společnosti alergologie a klinické imunologie (ČSAKI) a Společnosti infekčního lékařství (SIL) ČLS JEP ze dne 21.1. 2021:

Relativní kontraindikací očkování je těhotenství a kojení, protože údaje o podávání vakcín těhotným ženám jsou omezené a má se zvážit pouze v případě, pokud možné přínosy převáží jakékoliv potenciální riziko pro matku a plod. Očkování není důvodem k přerušení kojení.


Stanovisko SÚKL:

Studie na zvířatech neprokázaly žádné nebezpečné účinky během těhotenství, nicméně údaje o používání vakcíny Comirnaty v těhotenství jsou velmi omezené. Přestože neexistují žádné studie zaměřené na kojení, žádné riziko se nepředpokládá.

Rozhodnutí o tom, zda vakcínu aplikovat těhotným a kojícím ženám, je třeba učinit po důkladné konzultaci s lékařem, který zváží možné přínosy a rizika.