Jaké jsou předpokládané nežádoucí účinky vakcín?

20.01.2021

Nežádoucí účinky jakékoli vakcíny mohou být nezávažné, závažné až život ohrožující. Je to stejné, jako u jakékoli jiné léčby. Mnoho běžně a chronicky užívaných léků má daleko větší potenciál ke vzniku nežádoucí reakce než jednozázově podaná vakcína. S přibývajícím množstvím léků, které pacient učívá navíc roste potenciál k jejich vzájemnému ovlivňování a též k ovlevnění jejich účinků například potravou.


Ze zatím popsaných nežádoucích účinků vakcíny proti COVID-19 se nejčastěji potkáte s:

  • Bolest v místě vpichu (>80 %)
  • Únava (>60 %)
  • Bolest hlavy (>50 %)
  • Bolest svalů (>30 %)
  • Zimnice (>30 %)
  • Horečka (>10 %)

K léčbě a případně i prevenci bolestí a horečky lze užít běžné léky, jako paracetamol (Paralen, Panadol) nebo ibuprofen (Brufen, Ibalgin)

Nejzávažnější reakce na jakékoli očkování (anafylaxe, anafylaktický šok) jsou velmi vzácné, jejich výskyt je mnohonásobně nižší než výskyt komplikací nebo úmrtí na onemocnění, proti kterému očkujeme.

Anafylaktický šok se může objevit 10 - 30 minut po očkování, proto je důležité, aby očkovaný pacient setrval po aplikaci očkovací látky ještě 30 minut v čekárně.